Optimale kansen voor ieder kind

Dit boek geeft antwoord op hoe ouders, leerkrachten en docenten genen optimaal kunnen beïnvloeden om zo voor ieder kind optimale kansen te creëren. Wat mij betreft "A must read" voor iedereen die met kinderen in aanraking komt en dus hun genen kan beïnvloeden! - caroline@nationaleplusklas.nl

Epigenetica is een nieuwe richting in de wetenschap die heeft aangetoond dat we ook met gedachten onze genen kunnen beïnvloeden. Wij worden niet alleen bepaald door onze genen, maar kunnen die ook sturen, zodat we ons leven voor een groot gedeelte zelf in de hand kunnen hebben. Dit gegeven mogen en kunnen we overdragen en toepassen in opvoeding, onderwijs en allerlei vormen van hulpverlening. Te veel nog wordt gedacht en gehandeld vanuit de opvatting dat ons leven voor een groot gedeelte door onveranderlijke genetische gegevens vastligt.
DRUK: 1e druk - april 2016
ONDERTITEL: De nieuwste opvattingen vanuit de epigenetica over zwangerschap, opvoeding en onderwijs
AUTEUR (S): Ben Daeter
EAN / ISBN: 9789079603398
FORMAAT: 17 x 24cm
VERSCHIJNINGSDATUM:
april 2016
AFWERKING: Harde band
AANTAL PAGINA'S: 264 pagina's
CATEGORIE: Opvoeden, onderwijs, zwangerschap, hoogbegaafd, mindset, ouders

Beschikbaarheid: In voorraad

€ 18,95

Beschrijving

Details

Dit boek gaat over de betekenis van de epigenetica voor kinderen in drie belangrijke fases van hun leven: de periode voor en na de geboorte, de opvoeding en het onderwijs.
Centraal staat de vraag hoe, gedacht vanuit de epigenetica, bepaalde genen positief of negatief beïnvloed kunnen worden.
Er is aandacht voor de grote verantwoordelijkheden daarbij van ouders, leerkrachten en andere personen rondom het kind. Als zij zich bewust zijn van de invloed die ze op kinderen kunnen uitoefenen en daaruit consequenties trekken met betrekking tot het grootbrengen van hen, bestaat de kans dat er optimale kansen voor ieder kind gecreëerd worden.
Het doel van dit boek is bereikt als dit inzicht groeit en in de praktijk gestalte gaat krijgen.

Nationaal en internationaal is er nog geen boek als dit verschenen over de betekenis van de epigenetica voor zwangerschap, opvoeding en onderwijs. De informatie in dit boek is bedoeld voor ouders, verzorgers, leerkrachten en hulpverleners, kortom, voor iedereen die met kinderen te maken heeft.
Er is gekozen voor drie op het gebied van de epigenetica belangrijke fases waarin kinderen verkeren: de periode vóór, tijdens en na de geboorte, de opvoedings- en de onderwijssituatie.
Er is op gewezen dat het hier gaat om een nieuw wetenschappelijk inzicht: niet de genen besturen ons leven, maar wijzelf. De macht over ons leven wortelt in onze geest. Onze opvattingen en gedachten hebben invloed op de genen. We kunnen voor een groot gedeelte ons gedrag zelf bepalen en ons leven voor een groot gedeelte zelf in de hand nemen. Wij kunnen volgens dit inzicht dus de medescheppers van onze werkelijkheid zijn. Bepaalde genen kunnen aan- of uitgezet worden, wat aangeduid werd met de term ‘genexpressie’.
De reeds lang bestaande opvatting dat ons gedrag bepaald zou zijn door onze genen, is een verouderd genetisch determinisme en in feite een vorm van aangeleerde hulpeloosheid, van afhankelijkheid.
Regelmatig zijn visies op opvoeding en onderwijs bijgesteld, en dat moet ook steeds gebeuren. Dat geldt zeker in onze huidige tijd, want we leven in een sterk veranderde en veranderende wereld. We hebben tot taak nieuwe generaties adequaat op die veranderende wereld voor te bereiden. Nieuwe visies op opvoeding en onderwijs kunnen gevoed worden door nieuwe inzichten. Zo zijn er nieuwe opvattingen in de erfelijkheidsleer, de genetica, die een bijdrage kunnen leveren om onze inzichten in opvoeding en onderwijs te herzien. Het betreft een vrij recente ontwikkeling in de genetica: de epigenetica, de opvatting dat wij mensen onze genen kunnen beïnvloeden. Dit is een van de grootste ontdekkingen van de mensheid, met vergaande consequenties.

Over de auteur

Over de auteur

Drs. Ben Daeter is in vele sectoren van het onderwijs werkzaam geweest en heeft verschillen tussen leerlingen van nabij meegemaakt. Hij heeft zich verdiept in allerlei nog onbekende aspecten van (hoog)begaafde kinderen en in het gegeven dat deze kinderen in ons huidige onderwijs vaak nog niet tot hun recht komen. Via diverse artikelen en boeken heeft hij daarover zijn meningen kenbaar gemaakt. Hij heeft een jarenlange studie verricht in de epigenetica en zich de vraag gesteld hoe epigenetische opvattingen van betekenis kunnen zijn voor opvoeding, onderwijs en hulpverlening. De resultaten van deze studie hebben in dit boek gestalte gekregen.

Recensies

Recensies

In het boek schrijft de auteur, Ben Daeter, dat de gedachte dat genen al onze fysieke en emotionele kenmerken en gedragseigenschappen bepalen, achterhaald is. Hij neemt ons mee in de wereld van de epigenetica, een vrij jonge wetenschap die zich bezighoudt met de beïnvloeding van genen door onder andere onze gedachten en gevoelens. In dit kader wijst de auteur op bewust ouderschap; ouders kunnen namelijk invloed uitoefenen op bijvoorbeeld intelligentie, karaktervorming en het immuunsysteem. Zelfs voor de conceptie! Zij kunnen genen aan- en uitzetten. In het boek wordt niet alleen aandacht besteed aan opvoeding maar ook aan onderwijs. De theorieën van Dweck, Gardner en Hymer worden belicht vanuit het perspectief van epigenetica; een mooie nieuwe invalshoek! Dit boek geeft antwoord op hoe ouders, leerkrachten en docenten genen optimaal kunnen beïnvloeden om zo voor ieder kind optimale kansen te creëren. Wat mij betreft "A must read" voor iedereen die met kinderen in aanraking komt en dus hun genen kan beïnvloeden! caroline@nationaleplusklas.nl
www.248media.nl | info@248media.nl | m 06-44990071