Auteurs


Gerarda van der Veen
Gerarda is mede-oprichter van het Landelijk informatiepunt Hoog Sensitieve Kinderen (LiHSK), dat sinds 2004 bestaat.
In Nederland heeft zij pionierswerk verricht door hooggevoeligheid bij kinderen op praktische wijze onder de aandacht te brengen bij ouders en leerkrachten. Zij schreef diverse brochures, een werkboek voor kinderen en is hoofdredacteur van het LiHSK-magazine HSK-XL. Zij is auteur van de boeken 'Wegwijs in hooggevoeligheid' en 'Gevoeligheid in de klas'.
www.lihsk.nl

Jeannette Bakker-Stam
Jeannette is bedenker en hoofddocent van de Magie van kindercoaching. Daarnaast is zij bedenkster en medeoprichster van Adiona, de beroepsorganisatie voor kindercoaching. Zij verzorgt lezingen en cursussen en is auteur van het boek 'Coachee! Handboek voor de kindercoaching.
www.kindercoachkasteel.nl

Floor Raeijmaekers
Drs. Floor Raeijmaekers is Specialist in Gifted Education (ECHA*) en heeft zowel persoonlijk, praktisch als theoretisch ruime ervaring met het onderwerp hoogbegaafdheid. Floor is eigenaar van Het TalentenLab en verzorgt workshops, adviseert scholen en begeleidt hoogbegaafde kinderen. Daarnaast werkt zij voor verschillende landelijke organisaties als specialist hoogbegaafdheid en deelt ze haar kennis graag via artikelen en de social media.
www.hettalentenlab.nl
*European Council for High Ability

Loes van der List
Loes is 14 jaar en hoogbegaafd. Dat weet ze sinds ze als zevenjarig meisje in groep 4 zat. Inmiddels zit Loes in de tweede klas van de middelbare school. Ze houdt van dansen en muziek en gaat graag naar feestjes met haar vrienden en vriendinnen. Loes speelt piano in verschillende bandjes. Ook tekent ze graag en droomt ze van de kunstacademie.

Loes en Floor schreven samen het boek 'Hartstikke Hoogbegaafd!'.

Rineke Derksen
Rineke leidt samen met Martin Snijders GelukkigHB, advies- en begeleidingsbureau gespecialiseerd in hoogbegaafdheid. Ze coacht dagelijks hoogbegaafde kinderen en volwassenen. Zij is auteur van de boeken 'Ik ben een kind, gelukkig & gevoelig hoogbegaafd' en 'Slimme Rick'.
www.gelukkighb.nl

Ingrid Mous
Ingrid is duo-eigenaar van verrASSend perspectief en werkzaam als ervaringsdeskundige en autismespecialist. Zij geeft naast persoonlijke begeleiding aan kinderen en volwassenen ook begeleiding op scholen en in het bedrijfsleven. Hiernaast geeft zij trainingen en lezingen. Ingrid knokt voor meer inzicht en begrip rondom autisme en de bijbehorende prikkelverwerking. Zij is auteur van het boek 'Teddy heeft autisme en Pien rode krullen' en de ASS 't mij vraagt coachingskaarten.
www.verrassend-perspectief.nl

TIscha Neve
Tischa is kinderpsycholoog, moeder van Dim en pleegmoeder. Sinds het opvoed-tv-programma Schatjes (2006) waarin zij ouders coachte, richt zij zich met haar bedrijf Groot&Klein op het inspireren en ondersteunen van ouders en professionals bij de opvoeding en het grootbrengen van kinderen. Boeken, lezingen, workshops, coaching en online cursussen: alles om opvoeden (nog) leuker en makkelijker te maken. Regelmatig zie je bijdragen van haar in bladen, kranten en tv-programma's. Zij is auteur van het 'Inspiratieboek voor leuker en makkelijker opvoeden
www.grootenklein.nl 
Natasja de Kroon
Natasja studeerde in 1995 af als orthopedagoog. Naast haar eigen praktijk startte ze al snel als freelance docent in de kinderopvang en het onderwijs. In haar praktijk kwam ze veel kinderen tegen met wie “iets aan de hand was”. Meer en meer kwam ze tot de conclusie dat vaak niet het kind het probleem is, maar de manier waarop wij met de kinderen omgaan. Bijvoorbeeld door te verwachten dat elk kind in groep 3 leert lezen. Of door een kind als hyperactief te labelen omdat hij zich niet uitgedaagd voelt in ons schoolsysteem.

Ingrid Nagtzaam
Ingrid is directeur van Het kan! (www.hetkanvoorhetkind.nl). Zij verzorgt vanuit haar eigen bedrijf scholing, begeleiding, advies en coaching binnen het onderwijs en de kinderopvang. Vanaf 2005 is Ingrid schoolbegeleider, opleider, trainer binnen diverse vormen van vernieuwingsonderwijs en de kinderopvang. Ingrid geeft invulling aan Geluksvogels op locatie en is hoofddocent in de opleiding Happy Coach aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie te Amsterdam.

Merlijn Wentzel
Merlijn is zelfstandig onderwijsbegeleider en werkt als docent Pedagogische Tact bij het NIVOZ. Daarnaast is zij mede-oprichter van de Leerschool.

Natasja, Ingrid en Merlijn schreven samen het 'Inspiratieboek voor de gelukkige klas'.

Ben Daeter
Ben is in vele sectoren van het onderwijs werkzaam geweest en heeft verschillen tussen leerlingen van nabij meegemaakt. Hij heeft zich verdiept in allerlei nog onbekende aspecten van (hoog)begaafde kinderen en in het gegeven dat deze kinderen in ons huidige onderwijs vaak nog niet tot hun recht komen. Via diverse artikelen en boeken heeft hij daarover zijn meningen kenbaar gemaakt. Hij heeft een jarenlange studie verricht in de epigenetica en zich de vraag gesteld hoe epigenetische opvattingen van betekenis kunnen zijn voor opvoeding, onderwijs en hulpverlening. De resultaten van deze studie hebben in dit boek gestalte gekregen.